Betrokken zijn

De naam Bob verwijst naar de Jamaicaanse reggaezanger Bob Marley. Hij zong over vrijheid, gelijkheid en een vredige samenleving. Dat zijn ook de uitgangspunten van Bob Huiswerkbegeleiding. Het denkvermogen van de kinderen zal worden gestimuleerd en ontwikkeld door educatieve begeleiding. De prijzen die worden gevraagd zijn slechts kostendekkend en zullen nauwelijks tot winst leiden. De diensten die worden aangeboden zijn er om meer gelijkheid te creëren tussen arm en rijk. En door elkaar te helpen kunnen we verder komen als samenleving.


"None but ourselves can free our mind."